Nesne yaratıldıktan sonra, bu objenin içinde herhangi bir değişikliğe izin verilmiyorsa biz bu objeye immutable diyebiliriz.

Integer, Float, Decimal, Rational, Complex, Boolean, String, Tuples, Frozen Sets ve kendi tasarladığımız bazı classlar immutable diyebiliriz.

Nesne yaratıldıktan sonra değeri değiştirilebiliyorsa bu nesneye mutable diyebiliriz.

List, Set, Dictionaries, veya kullanıcı tarafından tanımlanmış bazı…

enumerate() methodu itere edilebilir bir objenin(list, string, tuple vb) itemlarına birer index numarası verir.

Enumerate Methodu

Enumerate methodu iki parametre alır. Birinci parametre itere edilecek objedir yani bir iterabledır. Örneğin bir list, tuple, yada string gibi. İkinci parametre ise start parametresidir ve indexlenmenin kaçtan başlayacağını belirler.

Yıldız işareti ingilizce ifadesiyle asterisk(*) çarpma işareti olarak bilinir ve genel olarak bütün programlama dillerinde yaygın olarak kullanılır.

Python’da ise bu işaretin sadece çarpma işareti olarak değil, birçok farklı kullanım şekilleri vardır. Bu makalemizde ise 5 adet asteriskin farklı kullanım şekillerine göz atacağız.

Kullanım 1: Çarpma veya Üs Alma Operatörü

En basit anlamıyla çarpma veya üst alma…

Bu methodu, Python’da bildiğimiz split() methoduna bir alternatif olarak görebilirsiniz. Bir parametre alır, bu alınan parametreye göre yazının içinde arama yapar. Eğer aranan kelimeyi bulursa, arama sonucunda bize 1 adet tuple döndürür. Bu tuple, 3 adet veriden oluşur. 1. veri bulunan kelimenin solunda kalan yazılar. 2. veri bulunan kelimenin bir…

Zaman zaman Django ile yazmış olduğunuz projenizin, bazı noktalarda çok yavaş çalıştığını fark etmiş olabilirsiniz. Bunun büyük bir sebebi, Django ile yaptığınız sorgular ile ilgili olabilir. Bu makalede sorgularınızı nasıl optimize edebilir ve daha hızlı çalıştırabilirsiniz gelin inceleyelim!

Hazırlık

Makale boyunca aşağıda ki Student ve Grade tabloları ile uğracağız. Projemizde binlerce…

Abstract classları türkçeleştirerek anlatmaktan ziyade, direkt olarak terminoloji ile anlatmayı tercih ediyorum. Bu sayede abstract methodu ezberlemek yerine hissetmeye çalışacağız.

Abstract classlar içerisinde bir veya daha fazla abstract method tanımlaması barındıran classlardır. Abstract method nedir? Abstract method dediğimiz şey ise tanımlı methodların sadece ismi olup içeriği olmaması durumudur. Örneğin okula_git…

Django JANG-oh şeklinde okunan python tabanlı ücretsiz açık kaynak kodlu bir web frameworküdür. Django’nun nasıl telafuz edildiğini sesli olarak duymak istiyorsanız aşağıda ki linke tıkladığınızda otomatik olarak bir mp3 dosyası oynayacaktır.

Django telafuzu ses dosyası.

Web Framework(web uygulama iskeleti) nedir?

Genel olarak bizler bir web sitesi geliştirdiğimizde bazı tasarım desenlerini sürekli kullanıp bir takım işlevleri…

Bilgisayarınızda 2 adet Python tabanlı proje geliştirmeye çalıştığınızı hayal edin. Bir tanesi Python 2 diğeri ise Python 3 ile çalışmaktadır. Haliyle Python 2 ile çalışanın ve Python 3 ile çalışanın eklentileride farklı olacaktır. Python 3 içerisinde Python 2 ile yazılmış kodları çalıştırmayacağız. O zaman ne yapmamız lazım? Bu iki projenin…

cleanpng.com
resim sahibi cleanpng.com

Aşağıda ki gibi bir tablomuz olduğunu varsayalım. Öğretmenler adında bir tablomuz var sütunlarımız öğretmen idsi, öğretmen adı, maaş ve son olarak points adında, öylesine gruplarken işimize yarayacak bir alan oluşturdum.

Oğuzhan Çelikarslan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store